Temos
ALPRASEDON
Vaistinis preparatas: ALPRASEDON
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ALPRASEDON 0,25 mg tabletės

ALPRASEDON 0,5 mg tabletės

ALPRASEDON 1 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

ALPRASEDON 0,25 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 0,25 mg alprazolamo.

Pagalbinė medžiaga: vienoje tabletėje yra 92,46 mg laktozės.

ALPRASEDON 0,5 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 0,5 mg alprazolamo.

Pagalbinė medžiaga: vienoje tabletėje yra 92,15 mg laktozės.

ALPRASEDON 1 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 1 mg alprazolamo.

Pagalbinė medžiaga: vienoje tabletėje yra 91,71 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

ALPRASEDON 0,25 mg yra baltos, pailgos tabletės su laužimo vagele.

ALPRASEDON 0,5 mg yra rausvos, pailgos tabletės su laužimo vagele.

ALPRASEDON 1 mg yra šviesiai mėlynos, pailgos tabletės su laužimo vagele.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Trumpalaikis simptominis nerimo gydymas.

Alprazolamu gydomi tik sunkūs sutrikimai, sukeliantys bejėgiškumą arba didelę kančią.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Preparatas vartojamas kiek galima trumpiau. Paciento būklę ir būtinybę gydyti vaistiniu preparatu reikia reguliariai įvertinti iš naujo, ypač tada, kai simptomai praeina. Gydyti preparatu ilgiau kaip 812 savaičių, įskaitant dozės mažinimo laiką, negalima.

Kai kuriais atvejais preparatą vartoti būtina ilgiau nei rekomenduojama. Vaistinį preparatą vartoti ilgiau nei rekomenduojama galima tik iš naujo ištyrus pacientą.

Tinkamiausią alprazolamo dozę reikia nustatyti individualiai, atsižvelgus į simptomų sunkumą ir paciento organizmo reakciją į gydymą.

Vartojimo trukmę reikia aptarti su pacientu. Jį reikia perspėti apie galimą nepageidaujamą poveikį vartojimo pradžioje ir galimą atoveiksmio reakciją nutraukus vaistinio preparato vartojimą (žr. 4.4 skyrių). Senyvų žmonių organizme preparato klirensas sumažėja, o jautrumas alprazolamui padidėja.

Daugeliui pacientų nerimo simptomams gydyti efektyvi 0,5–3 mg dozė per parą, kuri išgeriama per kelis kartus. Draudžiama vartoti didesnę kaip 3 mg dozę per parą. Asmenims, kurie serga lėtiniu alkoholizmu, ir pacientams, kurie niekada nevartojo psichotropinių vaistinių preparatų, reikia mažesnių dozių nei tiems, kurie jau gydyti vaistiniais preparatais nuo psichozės, antidepresantais arba migdomaisiais vaistiniais preparatais. Rekomenduojama vartoti mažiausią veiksmingą dozę, kad nepasireikštų ataksija ir per stiprus slopinimas.

Suaugusieji

Pradinė dozė *  0,25–0,5 mg tris kartus per parą.

Palaikomoji dozė *  nuo 0,5 iki 3 mg (didžiausia dozė) per parą, ji dalijama į atskiras dozes ir suvartojama per kelis kartus (dozę didinti kas 3 ar 4 dienas).

Senyvi, jautrūs ar nusilpę pacientai arba ligoniai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi.

Pradinė dozė *  0,25 mg du arba tris kartus per parą.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos