Temos
Bonartos
Vaistinis preparatas: Bonartos
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bonartos 1178 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1884,6 mg gliukozamino sulfato natrio chlorido, atitinkančio 1500 mg gliukozamino sulfato arba 1178 mg gliukozamino.

Pagalbinė medžiaga: vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 151 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletė yra balta arba beveik balta, ovali, plėvele dengta, abipus išgaubta, su laužimo vagele vienoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Kelio sąnario lengvo ir vidutinio sunkumo osteoartrito simptomų lengvinimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems žmonėms:

Viena tabletė per parą.

Gliukozaminas neskiriamas ūmiam skausmui gydyti. Simptomų palengvėjimo (ypač skausmo sumažėjimo) gali nebūti kelias savaites, o kai kuriais atvejais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2-3 mėnesių, būtina dar kartą įvertinti tolesnį gydymą gliukozaminu.

Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgio.

Papildoma informacija specifinių grupių pacientams

Senyvi pacientai

Specialių tyrimų su senyvais žmonėmis neatlikta, tačiau remiantis senyvų žmonių gydymo klinikine patirtimi, vaistinio preparato dozavimo senyviems sveikiems pacientams keisti nereikia.

Vaikai ir paaugliai

Bonartos vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams vartoti nerekomenduojama, nes nepakanka duomenų apie saugumą ir efektyvumą.

Inkstų ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimas

Dozavimo rekomendacijų pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi, nėra, nes tyrimų neatlikta.

4.3 Kontraindikacijos

Bonartos negalima vartoti pacientams, alergiškiems kiautuotiesiems vėžiagyviams, nes veiklioji medžiaga gaunama iš kiautuotųjų vėžiagyvių.

Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai.

Jaunesni nei 2 metų vaikai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Būtina pasitarti su gydytoju, kad jis nustatytų, ar nėra sąnarių ligos, kurią reikia gydyti kitokiais vaistiniais preparatais.

Pacientams, kurių sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš pradedant vartoti vaistinį preparatą ir reguliariai gydymo metu, rekomenduojama nustatyti gliukozės koncentraciją kraujyje ir, jeigu reikia, insulino poreikį.

Pacientams, kuriems yra žinomų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, rekomenduojama ištirti lipidų koncentraciją kraujyje, nes buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai gliukozaminu gydomiems pacientams.

Gauta pranešimų apie bronchinės astmos simptomų paūmėjimą pradėjus gydyti gliukozaminu (simptomai palengvėjo nustojus vartoti gliukozaminą). Bronchine astma sergančius pacientus reikia įspėti apie galimą šios ligos simptomų paūmėjimą.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos