Temos
Cefagil
Vaistinis preparatas: Cefagil
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cefagil tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 25 mg Turnera diffusa ø.

Pagalbinė medžiaga: vienoje tabletėje yra 259 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Tabletės yra baltos, apvalios, išgaubtos, aromatinio kartaus skonio.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Homeopatinis vaistinis preparatas, skirtas susilpnėjusiam lytiniam potraukiui didinti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gerti.

Jei nenurodyta kitaip:

( ūminiais atvejais gerti po 1 tabletę kas 30-60 min., tačiau ne daugiau kaip 12 kartų per parą;

( lėtiniais atvejais gerti po 1 tabletę 1-3 kartus per parą.

4.3 Kontraindikacijos

Vaikams Cefagil duoti negalima. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Cefagil tabletes vartoti galima tik pasitarus su gydytoju, kadangi preparato vartojimo duomenų nepateikta.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Duomenų nėra.

Atsižvelgiant į bendruosius medicinos principus, nėštumo ir žindymo laikotarpiu šio vaistinio preparato nepasitarus su gydytoju vartoti negalima.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nežinomas.

Pastaba. Iš pradžių lytinė galia laikinai gali susilpnėti, tačiau tai žalingo poveikio nesukelia. Tokiu atveju, būtina kreiptis į gydytoją, kuris patars ar reikia nutraukti preparato vartojimą.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Duomenys nebūtini.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozės monohidratas

Magnio stearatas.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVC/PVDC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė, kurioje yra 20 tablečių. Kartono dėžutėje yra 100 arba 200 tablečių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

87437 Kempten

Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

N100 - LT/1/02/2123/001

N200 - LT/1/02/2123/002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2010-08-04

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2010-08-04

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos