Temos
Esmeron
Vaistinis preparatas: Esmeron
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Esmeron 10 mg/ ml injekcinis/infuzinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre tirpalo yra 10 mg rokuronio bromido.

Pagalbinė medžiaga: 1 mililitre tirpalo yra 1,64 mg natrio (žr. 4.4 skyrių).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis/infuzinis tirpalas

Bespalvis, šiek tiek gelsvas ar rusvas tirpalas.

pH: 3,84,2

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusiesiems

Pagalbinė bendrosios anestezijos priemonė, lengvinanti trachėjos intubaciją įprastinės ir skubios anestezijos metu bei atpalaiduojanti skeleto raumenis operacijos metu.

Pagalbinė priemonė lengvinanti intensyviosios terapijos skyriuje gydomų ligonių trachėjos intubaciją ir mechaninę plaučių ventiliaciją.

Vaikams

Pagalbinė bendrosios anestezijos priemonė, lengvinanti trachėjos intubaciją įprastinės anestezijos metu bei atpalaiduojanti skeleto raumenis operacijos metu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Esmeron, kaip ir kiti nervo ir raumens jungtį blokuojantys preparatai, turi būti vartojamas tik patyrusio gydytojo, kuris išmano apie šio vaistinio preparato poveikį ir vartojimą, arba jam prižiūrint.

Esmeron, kaip ir kitų nervo ir raumens jungtį blokuojančių vaistinių preparatų, dozė kiekvienam pacientui individuali. Nustatant dozę, reikia atsižvelgti į anestezijos metodą ir būsimos operacijos trukmę, sedacijos metodą, numatomą plaučių ventiliacijos trukmę, galimą sąveiką su kitais kartu vartojamais vaistiniais preparatais bei ligonio būklę.

Nervo ir raumens jungties blokados eigą ir išnykimą rekomenduojama stebėti atitinkama technika.

Inhaliuojamieji anestetikai Esmeron sukeliamą nervo ir raumens jungties blokadą sustiprina. Kai lakiosios medžiagos koncentracija audiniuose tampa tokia, kad galėtų pasireikšti sąveika, šis sustiprėjimas anestezijos metu tampa svarbus, taigi Esmeron dozę reikia keisti (švirkšti rečiau arba švirkšti mažesnes palaikomąsias dozes), o ilgų procedūrų (ilgesnių nei 1 val.) metu, taikant inhaliuojamąją anesteziją, jo infuzuoti lėčiau (žr. 4.5 skyrių).

Nustatant reikiamą dozę suaugusiems žmonėms, gali būti naudingos toliau pateikiamos bendrosios trachėjos intubacijos, raumenų relaksacijos trumpų ir ilgų chirurginių procedūrų metu bei preparato vartojimo intensyviosios terapijos skyriuje rekomendacijos.

Chirurginės procedūros

Trachėjos intubacija

Sukeliant įprastinę anesteziją, standartinė rokuronio bromido dozė, beveik visiems pacientams po 60 sekundžių sukelianti tinkamas intubacijos sąlygas, yra 0,6 mg/kg. Jei trachėjos intubaciją reikia lengvinti skubios anestezijos metu, rekomenduojama vartoti 1 mg/kg rokuronio bromido dozę. Tinkamos intubacijos sąlygos tokiu atveju beveik visiems ligoniams būna po 60 sekundžių. Jei skubi anestezija sukeliama 0,6 mg/kg rokuronio bromido doze, pacientą intubuoti rekomenduojama praėjus 90 sekundžių po rokuronio bromido sušvirkštimo.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos