Temos
Klacid SR
Vaistinis preparatas: Klacid SR
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Klacid SR 500 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra 500 mg klaritromicino.

Pagalbinė medžiaga: laktozė (115 mg)

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė.

Gelsvos, ovalios tabletės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Klaritromicinui jautrių sukėlėjų (žr. 5.1 skyrių) sukeltų infekcinių ligų gydymas:

viršutinių kvėpavimo takų , pvz., sinusito, faringito;

apatinių kvėpavimo takų, pvz., ūminio ir lėtinio paūmėjusio bronchito, pneumonijos;

- nesunkių ir vidutinio sunkumo odos ir poodinio audinio, pvz., folikulito, celiulito, rožės.

Reikia atsižvelgti į oficialias vietines tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji: įprastinė rekomenduojamoji Klacid SR dozė – viena 500 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletė per parą; vartojama valgant.

Sunkesnėms ligoms gydyti dozę galima padidinti iki dviejų modifikuoto atpalaidavimo tablečių po 500 mg vieną kartą per parą. Įprastinė gydymo trukmė – 5–14 parų, išskyrus bendruomenėje įgytą pneumoniją ir sinusitą, kuriuos reikia gydyti 6-14 parų.

Nekramtykite ir netrupinkite Klacid SR tabletės.

Vyresni kaip 12 metų vaikai: vyresniems kaip 12 metų vaikams dozė tokia pati, kaip ir suaugusiesiems.

Jaunesni kaip 12 metų vaikai: jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti Klacid geriamąją suspensiją.

Senyvi pacientai: reikia vartoti įprastinę suaugusių žmonių dozę.

Dozavimas pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Klacid SR modifikuoto atpalaidavimo tablečių nevartoti ligoniams, kurių inkstų veikla sutrikusi (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.); juos galima gydyti greitai veikiančiomis Klacid tabletėmis (žr.4.3 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar kitiems makrolidų grupės antibiotikams.

Vartoti kartu su astemizolu, cisapridu, pimozidu, terfenadinu ar skalsių preparatais (žr.4.5 skyrių).

Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.) (neįmanoma sumažinti paros dozės).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš skiriant vaistą nėščiajai, gydytojas turi gerai apsvarstyti galimą naudą ir riziką, ypatingai pirmaisias trimis nėštumo mėnesiais.

Daugiausia klaritromicino pasišalina per kepenis. Šiuo antibiotiku reikia atsargiai gydyti ligonius, kurių kepenų veikla sutrikusi. Taip pat atsargiai skirti šį vaistą pacientams, kurių inkstų funkcijos sutrikimas yra vidutinio sunkumo ar sunkus.

Reikia atkreipti dėmesį į galimą kryžminę reakciją su kitais makrolidų grupės antibiotikais, kaip ir su linkomicinu ir klindamicinu.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos