Temos
MACMIROR COMPLEX
Vaistinis preparatas: MACMIROR COMPLEX
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MACMIROR COMPLEX 500 mg/200000 TV makšties žvakutės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje žvakutėje yra 500 mg nifuratelio ir 200 000 TV nistatino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Makšties žvakutės

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Kompleksinis balkšvagrybių, trichomonų ir bakterijų sukeltos infekcinės makšties ir išorinių moters lyties organų ligos gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Rekomenduojama paros dozė yra viena žvakutė, tačiau gydytojas gali skirti vartoti ir kitokią dozę.

Kad poveikis būtų geriausias, žvakutę reikia įstumti kiek galima giliau į makštį.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs organizmo jautrumas nistatinui ar nifurateliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Preparatas gali, ypač vartojamas ilgai, padidinti organizmo jautrumą. Tokiu atveju jo vartojimą būtina nutraukti.

Gydymo metu lytinių santykių turėti nepatariama.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakologinės veikliųjų makšties žvakučių medžiagų ir kitų preparatų sąveikos iki šiol nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėščioms ir kūdikį krūtimi maitinančioms moterims šiuo preparatu gydytis nedraudžiama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

MACMIROR COMPLEX makšties žvakutės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Retkarčiais, ypač žvakučių vartojant ilgai, gali pasireikšti padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Kitokio šalutinio poveikio nepastebėta.

4.9 Perdozavimas

Atsižvelgiant į vaisto vartojimo būdą, perdozavimo atvejų neturėtų būti.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - kiti antimikrobiniai preparatai, antiseptikai; ATC kodas – G01AX.

Veikliosios makšties žvakučių medžiagos yra nifuratelis ir nistatinas. Nifuratelis daro stiprų veiksmingą trichomonacidinį, antibakterinį ir fungistazinį poveikį. Nistatinas yra gerai žinomas antibiotikas, sukeliantis fungicidinį poveikį, ypač aktyviai veikiantis bakšvagrybius.

Tyrimų in vitro metu vartojant nistatino su nifurateliu, pasireiškė platus antimikozinis, antibakterinis ir trichomonacidinis poveikis, neigiamos jų sąveikos nebuvo. Grybeliams jie darė teigiamą sinergetinį poveikį.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Tyrimais, kurių metu triušių patelėms ir kalėms į makštį kartu buvo kišamos nifuratelio ir nistatino paros dozės, kurios buvo 30 kartų didesnės už terapinę dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui, įrodyta, jog minėtos medžiagos nerezorbuojamos ir sisteminio poveikio nesukelia.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos