Temos
OKTAVA
Vaistinis preparatas: OKTAVA
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

OKTAVA 10 mg plėvele dengtos tabletės

OKTAVA 20 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg lerkanidipino hidrochlorido, atitinkančio 9,4 mg lerkanidipino.

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg lerkanidipino hidrochlorido, atitinkančio 18,8 mg lerkanidipino.

Pagalbinė medžiaga:

OKTAVA 10 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 30 mg laktozės monohidrato.

Pagalbinė medžiaga:

OKTAVA 20 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė

OKTAVA 10 mg tabletė yra geltona, apvali, abipus išgaubta, 6,5 mm skersmens, dengta plėvele, vienoje pusėje yra vagelė, kitoje – raidė „L“.

OKTAVA 20 mg tabletė yra rožinė, apvali, abipus išgaubta, 8,5 mm skersmens, dengta plėvele, vienoje pusėje yra vagelė, kitoje – raidė „L“.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lengvos arba vidutinio sunkumo pirminės arterinės hipertenzijos gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartojimo būdas. Vartoti per burną.

Rekomenduojama kartą per parą geriama dozė yra 10 mg. Tokią dozę reikia gerti likus ne mažiau kaip 15 min. iki valgio. Atsižvelgiant į paciento atsaką į gydymą, paros dozę galima didinti iki 20 mg.

Dozę reikia didinti palaipsniui, kadangi stipriausias poveikis kraujospūdžiui gali pasireikšti maždaug po 2 savaičių.

Kai kuriems ligoniams, kurių kraujospūdžio vienas antihipertenzinis vaistinis preparatas tinkamai nekontroliuoja, geresnis poveikis gali pasireikšti lerkanidipinu papildžius gydymą beta adrenoblokatoriais, diuretikais (hidrochlorotiazidu) arba angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais.

Kadangi reakcijos stiprumo priklausomai nuo dozės dydžio stačiai kylanti kreivė nuo 20-30 mg dozių ribos tampa plokščiakalnė, todėl nepanašu, kad didesnės dozės veiksmingumas būtų didesnis, tačiau nepageidaujamas poveikis gali stiprėti.

Senyvi pacientai

Nors farmakokinetinių tyrimų duomenys ir klinikinė patirtis rodo, kad paros dozės koreguoti nereikia, tačiau, pradedant gydyti senyvus pacientus, būtinas specialus atsargumas.

Vaikai ir paaugliai

Lerkanidipino nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes tokių ligonių gydymo patirties nėra.

Inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas

Ligonius, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas, lerkanidipinu būtina gydyti ypač atsargiai. Nors paprastai, dozuojant kaip rekomenduojama, tokie pacientai lerkanidipiną toleruoja gerai, paros dozę didinti iki 20 mg būtina labai atsargiai. Jeigu kepenų funkcija sutrikusi, antihipertenzinis poveikis gali būti stipresnis, todėl gali tekti koreguoti dozę.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos