Temos
Tedocad
Vaistinis preparatas: Tedocad
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tedocad 20 mg/ 0,5 ml koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui

Tedocad 80 mg/ 2 ml koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename vienadoziame buteliuke yra 20 mg/0,5 ml docetakselio.

Kiekviename vienadoziame buteliuke yra 80 mg/2 ml docetakselio.

Kiekviename vienadoziame buteliuke yra 40 mg/ml docetakselio.

Koncentratą praskiedus pakuotėje esančiu tirpikliu, kiekviename vienadoziame buteliuke yra 10 mg/ml docetakselio.

Pagalbinės medžiagos:

Kiekviename vienadoziame 20 mg/0,5 ml docetakselio koncentrato buteliuke yra 50 mg bevandenio etanolio.

Kiekviename vienadoziame 80 mg/2 ml docetakselio koncentrato buteliuke yra 200 mg bevandenio etanolio.

Kiekviename vienadoziame tirpiklio buteliuke yra 9,53( (m/m) bevandenio etanolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui.

Koncentratas yra skaidrus, aliejinis, geltonas tirpalas.

Tirpiklis yra skaidrus, bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Krūties vėžys

Tedocad skiriamas:

( operuotino krūties vėžio, metastazavusio į limfmazgius, adjuvantiniam gydymui kartu su doksorubicinu ir ciklofosfamidu;

( anksčiau citotoksiniais preparatais negydyto lokaliai progresavusio arba metastazavusio krūties vėžio gydymui kartu su doksorubicinu;

( lokaliai progresavusio arba metastazavusio krūties vėžio monoterapijai tuo atveju, jeigu citotoksinė chemoterapija, kurios sudėtyje buvo antraciklinas arba alkilinantis preparatas, buvo neveiksminga;

( metastazavusiokrūties vėžio, gydymui kartu su transtuzumabu, jei nustatyta per didelė naviko HER 2 ekspresija, o metastazavusio vėžio chemoterapija anksčiau netaikyta;

( lokaliai progresavusio arba metastazavusio krūties vėžio gydymui kartu su kapecitabinu, tuo atveju, jeigu citotoksinė chemoterapija, kurios sudėtyje buvo antraciklinas, buvo neveiksminga.

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys

Tedocad skiriamas:

( lokaliai progresavusio arba metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymui tuo atveju, jeigu ankstesnė chemoterapija buvo neveiksminga;

( anksčiau chemoterapiniais preparatais negydyto neoperuotino lokaliai progresavusio arba metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymui kartu su cisplatina.

Prostatos vėžys

Tedocad skiriamas:

( hormonams atsparaus metastazavusio prostatos vėžio gydymui kartu su prednizonu ar prednizolonu.

Skrandžio adenokarcinoma

Tedocad skiriamas:

( metastazavusios skrandžio adenokarcinomos, įskaitant skrandžio ir stemplės jungties adenokarcinomą, gydymui kartu su 5-fluorouracilu, jei metastazavusio vėžio chemoterapija anksčiau netaikyta.

Galvos ir kaklo vėžys

Tedocad skiriamas:

( lokaliai progresavusios plokščialąstelinės galvos ir kaklo karcinomos pradiniam gydymui kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos