Temos
Zulbex
Vaistinis preparatas: Zulbex
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zulbex 10 mg skrandyje neirios tabletės

Zulbex 20 mg skrandyje neirios tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Zulbex 10 mg skrandyje neirios tabletės

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 10 mg rabeprazolo natrio druskos (atitinkančios 9,42 mg rabeprazolo).

Zulbex 20 mg skrandyje neirios tabletės

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg rabeprazolo natrio druskos (atitinkančios 18,85 mg rabeprazolo).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Skrandyje neiri tabletė

10 mg skrandyje neirios tabletės yra rausvai oranžinės spalvos, abipus išgaubtos, apvalios tabletės nuožulniais kraštais.

20 mg skrandyje neirios tabletės yra šviesiai rusvai geltonos spalvos, abipus išgaubtos, apvalios tabletės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Aktyvios dvylikapirštės žarnos opos gydymas.

Aktyvios gerybinės skrandžio opos gydymas.

Simptominės erozinės arba opinės gastroezofaginio refliukso ligos (GERL) gydymas.

Ilgalaikis gastroezofaginio refliukso ligos gydymas (palaikomasis GERL gydymas).

Simptominis vidutinio sunkumo, sunkios ar labai sunkios gastroezofaginio refliukso ligos gydymas (simptominis GERL gydymas).

Zollinger-Ellison‘o sindromo gydymas.

Helicobacter pylori išnaikinamasis gydymas, vartojant kartu su tinkamais antibakteriniais vaistiniais preparatais, pacientams, kuriems diagnozuota pepsinė opa (žr. 4.2 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji ir senyvi pacientai

Aktyvi dvylikapirštės žarnos opa ir aktyvi gerybinė skrandžio opa. Rekomenduojama dozė abiem (aktyvios dvylikapirštės žarnos opos ir aktyvios gerybinės skrandžio opos) atvejais yra 20 mg, kurią reikia vartoti per burną vieną kartą per parą ryte.

Dauguma pacientų, kuriems pasireiškia aktyvi dvylikapirštės žarnos opa, pasveiksta per keturias savaites. Vis dėlto kai kuriuos pacientus, kad pasveiktų, gali prireikti gydyti papildomas keturias savaites. Dauguma pacientų, kuriems pasireiškia aktyvi gerybinė skrandžio opa, pasveiksta per šešias savaites. Vis dėlto kai kuriuos pacientus, kad pasveiktų, gali prireikti gydyti papildomas šešias savaites.

Erozinė ar opinė gastroezofaginio refliukso liga (GERL). Rekomenduojama dozė šios būklės atveju yra 20 mg, kurią reikia vartoti per burną vieną kartą per parą 48 savaites.

Ilgalaikis gastroezofaginio refliukso ligos gydymas (palaikomasis GERL gydymas). Taikant ilgalaikį gydymą, atsižvelgiant į paciento organizmo atsaką, galima vartoti palaikomąją Zulbex 20 mg ar 10 mg dozę vieną kartą per parą.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos