Temos
BUPIVACAINUM WZF Polfa
Vaistinis preparatas: BUPIVACAINUM WZF Polfa
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUPIVACAINUM WZF Polfa 5 mg/ml injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml injekcinio tirpalo yra 5 mg bupivakaino hidrochlorido.

1 ml tirpalo yra 0,35 mmol natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas

Tirpalas yra skaidrus, bespalvis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Vietinės ar regioninės anestezijos sukėlimas chirurginių operacijų, diagnostinių ar gydomųjų procedūrų, įskaitant akušerines, metu:

epidurinė anestezija, įskaitant kaudalinę,

periferinių nervų blokada.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistiniame preparate konservantų nėra, todėl per 24 valandas nesuvartotą vaisto likutį būtina sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus.

Bupivakainu sukelti bet kokiai anesteziją reikia atsargiai, kad preparato netyčia nepatektų į kraujagyslę. Prieš leidžiant medikamento ir leidimo metu patariama rūpestingai atlikinėti aspiracijos mėginį. Jei vartojama didelė bupivakaino dozė, pvz., sukeliant epidurinę anesteziją, pradžioje rekomenduojama sušvirkšti 3  5 ml bandomąją bupivakaino tirpalo, kuriame yra adrenalino, dozę. Netyčinis preparato sušvirkštimas į kraujagyslę diagnozuojamas tuo atveju, kai atsiranda laikinas širdies susitraukimų dažnumo padidėjimas. Sušvirkštus bandomąją dozę, 5 minutes reikia stebėti fiziologines funkcijas bei kalbinti pacientą.

Pagrindinė bupivakaino dozė švirkščiama lėtai, 25  50 mg/min. greičiu. Preparato galima švirkšti, dozę padalijus į kelias dalis. Leidžiant bupivakaino, būtina atidžiai stebėti fiziologines funkcijas bei kalbinti pacientą. Jei atsiranda ūminio toksinio poveikio simptomų, būtina nedelsiant nutraukti bupivakaino švirkštimą.

Preparato dozė bei koncentracija priklauso nuo anestezijos technikos, srities, kurią norima anestezuoti, ploto bei vaskuliarizacijos, segmentų, kuriuos norima anestezuoti, skaičiaus, anestezijos gylio, norimo raumenų atsipalaidavimo laipsnio, anestezijos trukmės, preparato toleravimo bei klinikinės paciento būklės. Būtina vartoti mažiausią veiksmingą dozę.

Rekomenduojamomis dozėmis vartojamas bupivakainas sukelia visišką sensorinę blokadą, tačiau poveikis motorinei funkcijai būna įvairus ir priklauso nuo koncentracijos.

Vienkartinės bupivakaino dozės sukeltos anestezijos trukmė yra 4-6 val.

Rekomenduojamą bupivakaino dozę gydytojas gali keisti atsižvelgdamas į savo patirtį, preparato absorbciją injekcijos vietoje bei bendrąją paciento būklę.

Didžiausia vienkartinė dozė - 150 mg, didžiausia paros dozė – 500 mg..

Kas dvi valandas pakartotinai galima švirkšti daugiausia 50 mg bupivakaino hidrochlorido.

Pavartojus 0,5% koncentracijos bupivakaino, sensorinė blokada būna stipresnė už motorinę, tai ypač naudinga akušerinės anestezijos metu.

Anestezijos rūšys ir 0,5% bupivakaino dozės

Anestezijos rūšis

*

Dozė (ml)

*

Dozė (mg)

*

Motorinė blokada*

*

*

Epidurinė juosmens (chirurgijoje)

*

10  20

*

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos