Temos
Duosol K 2
Vaistinis preparatas: Duosol K 2
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Duosol K 2 hemofiltracijos tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS*Elektrolitų tirpalas mažojoje kameroje

*Vandenilio karbonato tirpalas didžiojoje kameroje

*

*Veikliosios medžiagos

*555 ml tirpalo yra:

*1000 ml tirpalo yra:

*4445 ml tirpalo yra:

*1000 ml tirpalo yra:

*

*Natrio chloridas

*2,34 g

*4,21 g

*27,47 g

*6,18 g

*

*Kalio chloridas

*0,74 g

*1,34 g

*

*

*

*Kalcio chloridas dihidratas

*1,10 g

*1,98 g

*---

*---

*

*Magnio chloridas heksahidratas

*0,51 g

*0,91 g

*---

*---

*

*Gliukozė monohidratas

*5,49 g

*9,90 g

*---

*---

*

*atitinkanti bevandenės gliukozės:

*5,0 g

*9,0 g

*---

*---

*

*Natrio-vandenilio karbonatas

*---

*---

*15,96 g

*3,59 g

*

*

*

*Elektrolitai:

*[mmol/ kamera]

*[mmol/l]

*[mmol/ kamera]

*[mmol/l]

*

*Na+

*40,0

*72

*660

*149

*

*K+

*10,0

*18,0

*---

*---

*

*Ca2+

*7,5

*13,5

*---

*---

*

*Mg2+

*2,5

*4,5

*---

*---

*

*Cl-

*85,0

*153

*470

*106

*

*HCO3-

*---

*---

*190

*42,8

*

*Teorinis tirpalo osmoliariškumas mOsm/l

*311

* 297

*

*

Paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo sudėtis po sumaišymo

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

Elektrolitų mmol/l:

Na+ 140

K+ 2,0

Ca2+ 1,5

Mg2+ 0,5

Cl- 111

HCO3- 35,0

Gliukozė 5,5 (1.0 g)

Teorinis tirpalo osmoliariškumas mOsm/l 296

pH: 7,0 – 8,0

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Hemofiltracijos tirpalas.

Tirpalas yra skaidrus, be matomų dalelių.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Paruoštas naudojimui tirpalas skirtas gydymui nuolatine hemofiltracija intensyviosios terapijos skyrių pacientams, kuriems yra įvairių priežasčių sukeltas ūminis inkstų nepakankamumas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Leidžiamas į veną.

Hemofiltracijos tirpalas yra paruoštas vartojimui, atidarius nusilupantį kamštį. Tirpalas sumaišomas penkis kartus apvertus maišą. Išsamesnė vartojimo instrukcija pateikta 6.6 skyriuje.

Paruoštas vartoti tirpalas leidžiamas į išorinę apytaką su infuzine pompa.

Atliekant hemofiltraciją jis pakeičia iš kraujo pašalinamą ultrafiltratą, atsižvelgiant į bendrą paciento skysčių pusiausvyrą.

Ūmus inkstų funkcijos sutrikimas gydomas ribotą laiko tarpą ir baigiamas atsistačius inkstų veiklai.

Jei nenurodyta kitaip, priklausomai nuo paciento metabolizmo, suaugusiems maždaug 600 – 1200 ml/val. filtracijos greitis yra pakankamas pašalinti medžiagas, kurias būtina pašalinti su šlapimu. Bet kokiu atveju nereikėtų viršyti didžiausios 75 l filtracijos ribos per dieną.

Paaugliams taip pat rekomenduojamas maždaug 600 - 1200 ml/val. filtracijos greitis.

Kalbant apie pakeitimo greitį vaikams, pradžioje reikėtų pasiekti 10 ml/min./1,73m2 kretinino glomerulų filtracijos greitis. Pakeitimo greitis gali svyruoti nuo 150 iki 1500 ml/val.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos