Temos
Enterol
Vaistinis preparatas: Enterol
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Enterol 250 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje kapsulėje yra 282,5 mg liofilintų Saccharomyces boulardii miltelių (atitinka 250 mg liofilintų Saccharomyces boulardii ląstelių).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kieta kapsulė

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusiųjų ir vaikų ūmaus infekcinio viduriavimo pagalbinis gydymas.

Antibiotikų sukelto viduriavimo pagalbinis gydymas.

Pagalbinis dirgliosios žarnos sindromo gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gerti po 1-2 kapsules vieną arba du kartus per parą.

Kapsules ryti užgeriant gurkšniu vandens arba, atkimštos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo, į maistą arba į buteliuką kūdikiui maitinti.

Mažiems (iki 6 metų) vaikams kapsulių ryti neduoti (kad neužspringtų), bet jas atkimšus turinį supilti į gėrimą ar maistą.

Vaisto negalima gerti ar maišyti su labai šaltais ar labai karštais gėrimais ar maistu, bei su alkoholiniais gėrimais.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Ligoniui įstumtas centrinės venos kateteris (žr. 4.4 skyrių)

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei simptomai neišnyksta po 2 gydymo dienų vartojant įprastinę dozę, gydymas turi būti peržiūrėtas.

Enterol 250 mg kietas kapsules sudaro gyvos ląstelės, todėl jo negalima maišyti su labai karštu (daugiau kaip 50 °C), labai šaltu gėrimu arba maistu, taip pat su alkoholiniu gėrimu.

Šis vaistas nepakeičia rehidracijos, jei jos reikia. Rehidracijos būdas (skysčių girdymas, lašinimas į veną) ir skysčių kiekis nustatomas atsižvelgiant į viduriavimo sunkumą, ligonio amžių ir sveikatos būklę.

Saccharomyces boulardii yra gyvi mikroorganizmai, kurie gali būti susiję su sistemine grybeline infekcija: pavienių fungemijos atvejų pasitaikė tarp pacientų, kuriems buvo įstumtas centrinės venos kateteris.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Enterol yra vaistas iš grybelių, todėl jo negalima skirti kartu su švirkščiamaisiais ar geriamaisiais priešgrybeliniais vaistais.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Patikimų teratogenezės tyrimo su gyvūnais duomenų nėra.

Iki šiol pranešimų apie poveikį vaisiaus vystymui arba fetotoksinį poveikį nėra. Tačiau nėščiųjų, vartojusių šį vaistą, stebėjimų nepakanka, kad būtų galima visiškai atmesti pavojų vaisiui.

Dėl atsargumo nėščioms moterims patariama vengti vartoti šį vaistą.

Kadangi nėra tyrimo duomenų, žindyvėms taip pat reikėtų vengti vartoti šį vaistą.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Retai pasitaikė virškinimo sutrikimų, nereikalaujančių nutraukti vaisto vartojimo.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos