Temos
Exemestane SanoSwiss
Vaistinis preparatas: Exemestane SanoSwiss
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exemestane SanoSwiss 25 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 25 mg eksemestano.

Pagalbinė medžiaga: sudėtyje yra 0,4 mg gliukozės (monohidrato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė).

Tabletės yra geltonos, apvalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, vienoje jų pusėje įspausta „E9MT“, o kitoje pusėje – „25“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Exemestane SanoSwiss vartojamas adjuvantiniam ankstyvojo invazinio krūties vėžio, kuriame yra estrogenų receptorių, gydymui moterims po menopauzės, kurioms 2–3 metus buvo taikomas pradinis adjuvantinis gydymas tamoksifenu.

Exemestane SanoSwiss vartojamas progresavusio krūties vėžio gydymui moterims po natūralios ar dirbtiniu būdu sukeltos menopauzės, jei po gydymo antiestrogenais liga progresavo. Krūties vėžio, kurio audinyje estrogenų receptorių nėra, gydymo šiuo vaistiniu preparatu veiksmingumas neįrodytas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji ir senyvi pacientai

Rekomenduojama Exemestane SanoSwiss dozė – viena 25 mg tabletė vieną kartą per parą, po valgio.

Pacientėms, sergančioms ankstyvąja krūties vėžio stadija, Exemestane SanoSwiss vartojamas iki penkerių metų, kol tęsiasi pagalbinis sekvencinis hormoninis gydymas (tamoksifenu, o vėliau eksemestanu) arba, atsiradus naviko recidyvui, trumpiau.

Pacientėms, sergančioms vėlyvosiomis krūties vėžio stadijomis, gydymas Exemestane SanoSwiss tęsiamas tol, kol navikas progresuoja.

Pacientėms, sergančioms kepenų ar inkstų nepakankamumu, dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikai ir paaugliai

Vaikams ir paaugliams šio vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama.

4.3 Kontraindikacijos

Exemestane SanoSwiss tablečių vartoti negalima, jei:

padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;

moterims prieš menopauzę;

nėščiosioms arba žindyvėms (žr. 4.6 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Eksemestano negalima skirti moterims, kurių endokrininės sistemos būklė yra prieš menopauzę.

Jei, įvertinus klinikinę būklę, tikslinga, reikia ištirti LH, FSH ir estradiolio koncentracijas ir įsitikinti, ar endokrininės sistemos būklė yra po menopauzės.

Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija eksemestano turėtų vartoti atsargiai.

Pacientai, kuriems yra gliukozės ( galaktozės malabsorbcija, neturėtų vartoti šio vaisto.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos