Temos
Lopacut
Vaistinis preparatas: Lopacut
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lopacut 2 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės yra baltos, apvalios, išgaubtos, su įspaudu “6”. Tabletės skersmuo yra 8 mm.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Simptominis trumpalaikis suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartojimo būdas: Gerti.

Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paaugliai

Pradžioje rekomenduojama išgerti 2 tabletes iš karto, vėliau gerti po vieną tabletę po kiekvieno tuštinimosi skystomis išmatomis, bet ne anksčiau kaip po 2-3 valandų po pirminės dozės. Maksimali paros dozė – suaugusiesiems ne daugiau kaip 6 tabletės per parą (12 mg), paaugliams - ne daugiau kaip 4 tabletės per parą (8 mg). Jeigu simptomai per 2 dienas nepalengvėjo, gydymas Lopacut turi būti nutrauktas.

Senyvi žmonės

Senyvo amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Ligoniams sergantiems inkstų funkcijos nepakankamumu dozės koreguoti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ligoniai, kurių kepenų funkcija sutrikusi, loperamidą turi vartoti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas loperamidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Jaunesniems kaip 12 metų vaikams.

Sergantiesiems ūmine dizenterija, pasireiškiančia viduriavimu kraujingomis išmatomis ir aukšta temperatūra.

Sergantiesiems ūminiu opiniu kolitu ar pseudomembraniniu (susijusiu su antibiotikų vartojimu) kolitu.

Ligoniams, kuriems reikia vengti žarnų peristaltikos sumažėjimo, dėl galimos pavojingų pasekmių išsivystymo rizikos, įskaitant žarnų nepraeinamumą, didelę gaubtinę žarną ir toksinę didelę gaubtinę žarną.

Sergantiems lėtiniu viduriavimu.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sergantiesiems lėtinėmis uždegiminėmis žarnų ligomis loperamidas gali paslėpti ūmios ligos simptomus.

Pirminis tikslas ūminio viduriavimo atveju yra skysčių ir elektrolitų balanso sutrikimo prevencija arba jų atkūrimas. Tai ypatingai svarbu vaikams ir silpniems bei vyresnio amžiaus pacientams, kuriems pasireiškė ūminis viduriavimas. Loperamido skyrimas nereiškia, kad nereikia skirti pakankamai skysčių ar taikyti elektrolitų balanso atkuriamojo gydymo. Gydymas loperamidu yra tik simptominis. Jeigu galima nustatyti viduriavimo priežastis, joms šalinti reikalingos specifinės gydymo priemonės.

Kadangi ilgai besitęsiantis viduriavimas gali būti kur kas sunkesnės būsenos indikatorius, loperamido negalima vartoti ilgai, kol nėra ištirtos tikrosios viduriavimo priežastys.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos