Temos
Naltrexone aop
Vaistinis preparatas: Naltrexone aop
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Naltrexone aop 50 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 50 mg naltreksono hidrochlorido.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 126,8 mg laktozės monohidrato

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės yra kapsulės formos, rusvai gelsvos, dengtos plėvele, kiekvienoje pusėje yra vagelė.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Papildomas nuo opioidų priklausomų pacientų, kurie yra detoksikuoti, gydymas taikant kompleksinę gydymo programą, įskaitant ir psichoterapiją (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Dozavimas ir vartojimo metodas

Pradėti gydymą naltreksonu bei jį stebėti turi tinkamos kvalifikacijos gydytojas.

Suaugę žmonės

Rekomenduojama pradinė naltreksono hidrochlorido dozė yra 25 mg (pusė tabletės), vėliau vartojama 50 mg paros dozė (viena tabletė).

Siekiant, kad pacientas tiksliau vykdytų gydytojo nurodymus, galima keisti dozavimo režimą, skiriant vaistinio preparato tris kartus per savaitę: po 2 tabletes (100 mg naltreksono hidrochlorido) pirmadienį ir trečiadienį bei 3 tabletes (150 mg naltreksono hidrochlorido) penktadienį.

Jei dozė praleidžiama, vietoj jos kasdien geriama po vieną tabletę, kol ateina kitos įprastos dozės laikas.

Nuo opioidų priklausomus žmones pradėjus gydyti naltreksonu, gali atsirasti gyvybei pavojingų nutraukimo simptomų. Jei įtariama, kad pacientas vartoja opioidų ar ligonis yra nuo jų priklausomas, prieš skiriant naltreksono, reikia atlikti naloksono mėginį (žr. 4.4 skyrių), išskyrus atvejus, jei ištyrus šlapimą įsitikinama, kad pacientas opioidų nevartojo mažiausiai 710 dienų iki gydymo naltreksonu pradžios.

Standartinė gydymo naltreksonu trukmė nenustatyta, kadangi gydymas šiuo preparatu yra papildomas, o visiškas nuo opioidų priklausomų pacientų pasveikimas trunka kiekvienam ligoniui skirtingai. Rekomenduojama pradinė gydymo trukmė yra 3 mėnesiai, tačiau gali tekti gydyti ilgiau.

Vaikai ir paaugliai

Naltreksono nerekomenduojama vartoti vaikams bei jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

Senyvi žmonės

Duomenų apie senyvų žmonių gydymą naltreksonu yra nedaug.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas naltreksono hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Ūminis hepatitas.

Sunkus kepenų funkcijos sutrikimas.

Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas.

Nuo opioidų priklausomas pacientas vartoja opioidų (gali pasireikšti ūmus nutraukimo sindromas).

Teigiamas opioidų tyrimo rezultatas arba pacientui po naloksono mėginio atsirado simptomų.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Atsižvelgiant į vietinius reikalavimus, pradėti gydymą naltreksonu bei jį stebėti turi nuo opioidų priklausomų pacientų gydymo patirties turintis gydytojas.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos