Temos
Octostim
Vaistinis preparatas: Octostim
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Octostim 15 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename injekcinio tirpalo mililitre yra 15 mikrogramų desmopresino acetato, kas atitinka 13,4 mikrogramų desmopresino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Octostim vartojamas pailgėjusiam kraujavimo laikui sutrumpinti arba sunorminti prieš chirurgines operacijas, arba diagnostines procedūras, taip pat kraujavimo profilaktikai pacientams, kurių kraujavimo laikas dėl įgimtos arba vaistų sukeltos trombocitų disfunkcijos, uremijos, kepenų cirozės, kartais dėl nežinomų priežasčių pailgėjęs.

Preparatą galima vartoti kraujavimo profilaktikai prieš nedideles chirurgines operacijas pacientams, sergantiems lengva hemofilijos A arba von Willebrando ligos forma, jei jie teigiamai reaguoja į bandomąją Octostim dozę. Išimtiniais atvejais Octostim galima vartoti ir sergant apysunkėmis šių ligų formomis, tačiau jo negalima skirti pacientams, sergantiems IIB tipo von Willebrando liga.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Terapinei kraujavimo kontrolei arba kraujavimo profilaktikai prieš chirurgines operacijas.

Octostim rekomenduojama švirkšti po 0,3 (g/kg kūno svorio po oda arba, praskiedus reikiamą preparato kiekį izotoniniu natrio chlorido tirpalu iki 50-100 ml, švirkšti į veną infuzijos būdu, sulašinant visą tirpalą per 15-30 minučių.

Jeigu po Octostim injekcijos (arba infuzijos) gaunamas teigiamas efektas, pradinę Octostim dozę galima kartoti dar 1-2 kartus kas 6-12 valandų. Skiriant daugiau kartų, preparato poveikis gali būti silpnesnis.

A tipo hemofilija sergantiems pacientams VIII:C krešėjimo faktoriaus koncentracijos padidėjimas po Octostim injekcijos yra vertinamas pagal tuos pačius kriterijus kaip ir vartojant VIII faktoriaus koncentratus.

Gydant oktostimu, VIII faktoriaus koncentraciją kraujyje reikia tirti reguliariai, nes žinoma,kad po kartotinių injekcijų VIII faktoriaus koncentracija gali sumažėti.

Jeigu po Octostim infuzijos pageidaujama VIII krešėjimo faktoriaus koncentracija kraujyje nesusidaro, papildomai reikia skirti VIII faktoriaus preparatų. Gydant hemofilija sergančius pacientus, kiekvienu atveju reikia vadovautis individualiais kraujo krešėjimo laboratoriniais rodikliais.

Prieš oktostimo injekciją arba infuziją kiekvienam pacientui reikia ištirti VIII:C krešėjimo faktoriaus koncentraciją kraujyje ir kraujavimo laiką

Po desmopresino injekcijos VIII:C krešėjimo faktoriaus ir vWF:Ag koncentracija kraujo plazmoje ryškiai padidėja, tačiau nei prieš desmopresino injekciją, nei po jos ryšio tarp šių faktorių koncentracijos kraujo plazmoje ir kraujavimo laiko nenustatyta. Taigi desmopresino įtaką kraujavimo laikui reikėtų tirti kiekvienam pacientui atskirai.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos