Temos
Oxcarbazepine Teva
Vaistinis preparatas: Oxcarbazepine Teva
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Oxcarbazepine Teva 150 mg plėvele dengtos tabletės

Oxcarbazepine Teva 300 mg plėvele dengtos tabletės

Oxcarbazepine Teva 600 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg, 300 mg, arba 600 mg okskarbazepino.

Pagalbinės medžiagos

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 8,32 mg, 16,63 mg arba 33,25 mg laktozės ir 0,02 mg, 0,04 mg arba 0,08 mg saulėlydžio geltonojo aliuminio kraplako (E110).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Oxcarbazepine Teva 150 mg plėvele dengtos tabletės

Geltonos ar tamsiai geltonos, plėvele dengtos kapsulės formos tabletės. Vienoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „9“, šalia kito – „3“. Kitoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „72“, šalia kito – „81“.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Oxcarbazepine Teva 300 mg plėvele dengtos tabletės

Geltonos ar tamsiai geltonos, plėvele dengtos kapsulės formos tabletės. Vienoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „9“, šalia kito – „3“. Kitoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „72“, šalia kito – „82“.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Oxcarbazepine Teva 600 mg plėvele dengtos tabletės

Geltonos ar tamsiai geltonos, plėvele dengtos kapsulės formos tabletės. Vienoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „9“, šalia kito – „3“. Kitoje tabletės pusėje, kurią įranta dalija pusiau, šalia vieno įrantos šono yra įspaustas skaičius „72“, šalia kito – „83“.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Židininių epilepsijos priepuolių, pereinančių arba nepereinančių į antrinius generalizuotus toninius-kloninius priepuolius, gydymas.

Okskarbazepinas yra skiriamas suaugusių žmonių ir 6 metų ar vyresnių vaikų monoterapijai arba gydymo kitais vaistais papildymui.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Ir monoterapija, ir gydymo kitais vaistais papildymas okskarbazepinu pradedamas kliniškai veiksminga doze, suvartojama per du kartus. Atsižvelgiant į klinikinę paciento reakciją, dozę galima padidinti.

Jeigu kitas vaistinis preparatas nuo epilepsijos keičiamas okskarbazepinu, pradėjus gydymą pastaruoju vaistu, kartu vartojamo vaistinio preparato (-ų) nuo epilepsijos dozė turi būti mažinama laipsniškai.

Kai šio vaisto skiriama papildomai, bendra paciento apkrova vaistais nuo epilepsijos yra padidėjusi, todėl kartais tenka mažinti kartu vartojamo vaistinio preparato (-ų) nuo epilepsijos dozę ir (ar) lėčiau didinti okskarbazepino dozę (žr. 4.5 skyrių).

Okskarbazepiną galima vartoti valgio metu ar kitu laiku.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos