Temos
PAN-KANAMYCIN
Vaistinis preparatas: PAN-KANAMYCIN
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

PAN-KANAMYCIN 1 g milteliai injekciniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename buteliuke yra 1 g kanamicino (kanamicino sulfato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. VAISTO FORMA

Milteliai injekciniam tirpalui.

Balti arba beveik balti higroskopiniai milteliai.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

Terapinės indikacijos

Kanamicinui jautrių mikroorganizmų (žr. 5.1 skyrių ) sukeltų užkrečiamųjų ligų gydymas:

( tuberkuliozės, sukeltos Kocho bacilų, atsparių daugeliui preparatų nuo tuberkuliozės (kartu su kitais vaistais nuo tuberkuliozės);

gyvybei pavojingų ligų, sukeltų gram neigiamų sukėlėjų, atsparių kitiems aminoglikozidų grupės antibiotikams, pvz., pneumonijos, sepsio, endokardito (kartu su kitais antibiotikais).

Gydant PAN-KANAMYCIN reikia laikytis oficialių vietinių tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo nurodymų.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

PAN-KANAMYCIN galima injekuoti giliai į raumenis, lėtai, t.y. 30 – 60 min., infuzuoti į veną (0,5 g arba 1 g preparato ištirpinama 250 ml izotoninio gliukozės ar druskos tirpalo) arba švirkšti intratekaliai.

Įprastinė dozė pacientams, kurių inkstų funkcija nepažeista

Injekuojant į raumenis

Suaugę žmonės

Medikamento paros dozė yra 15 mg /kg kūno svorio. Ją reikia padalyti į dvi lygias dalis (po 7,5 mg/kg kūno svorio) ir leisti kas 12 val.

Didžiausia suaugusių žmonių paros dozė yra 1,5 g. Visam gydymo kursui negalima suvartoti daugiau kaip 15 g kanamicino.

Vaikai

Medikamento paros dozė yra 15 mg /kg kūno svorio. Ją reikia padalyti į dvi lygias dalis (po 7,5 mg/kg kūno svorio) ir leisti kas 12 val.

Didžiausia vaikų paros dozė yra 600 mg. Vaistinio preparato negalima vartoti ilgiau kaip 6 dienas.

Kūdikiai

Medikamento paros dozė yra 5-15 mg /kg kūno svorio. Ją reikia padalyti į dvi lygias dalis (po 2,5 - 7,5 mg/kg kūno svorio) ir leisti kas 12 val. Būtina tikrinti antibiotiko koncentraciją kraujo serume.

Injekuojant į veną

Suaugę žmonės ir vaikai

Suaugusių ir vaikų injekuojamo į veną vaistinio preparato dozė tokia tokia pati, kaip injekuojamo į raumenis.

Naujagimiai

Medikamento paros dozė yra 15 mg /kg kūno svorio. Ją reikia padalyti į dvi lygias dalis (po 7,5 mg/kg kūno svorio) ir leisti kas 12 val. Būtina tikrinti antibiotiko koncentraciją kraujo serume.

Injekuojant intratekaliai

Suaugę žmonės

Suaugusių žmonių paros dozė yra 25 – 50 mg preparato.

Jaunesni kaip 4 metų vaikai

Jaunesnių kaip 4 metų vaikų paros dozė yra 12 mg preparato.

Vyresni kaip 4 metų vaikai

Vyresnių kaip 4 metų vaikų paros dozė yra 25 mg preparato.

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Jei ligonio inkstų funkcija sutrikusi, būtina:

( mažinti dozę;

( reguliariai tikrinti inkstų, klausos ir pusiausviros aparato funkciją;

( kiek galint greičiau, dozę koreguoti atsižvelgiant į vaisto koncentraciją serume.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos