Temos
Rosuvastatin-ratiopharm
Vaistinis preparatas: Rosuvastatin-ratiopharm
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Rosuvastatin-ratiopharm 10 mg plėvele dengtos tabletės

Rosuvastatin-ratiopharm 20 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg arba 20 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Pagalbinė medžiaga:

Kiekvienoje 10 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 95 mg laktozės.

Kiekvienoje 20 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 190 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Rosuvastatin-ratiopharm 10 mg plėvele dengtos tabletės: apvalios, abipus išgaubtos, rausvos spalvos, su laužimo vagele vienoje pusėje, jų skersmuo 7 mm.

Rosuvastatin-ratiopharm 20 mg plėvele dengtos tabletės: apvalios, abipus išgaubtos, rausvos spalvos, su laužimo vagele vienoje pusėje, jų skersmuo 9 mm.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Hipercholesterolemijos gydymas

Homozigotinė šeiminė hipercholesterolemija (dietos ir kitų lipidų koncentraciją mažinančių gydymo būdų, pvz., MTL aferezės poveikiui, papildyti arba kai šie gydymo būdai netinka).

Kardiovaskulinių reiškinių profilaktika

Didžiųjų kardiovaskulinių reiškinių profilaktika pacientams, kuriems pirmojo kardiovaskulinio reiškinio rizika laikoma didele (žr. 5.1 skyrių) – kitų rizikos veiksnių koregavimo priemonių poveikiui papildyti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Prieš pradedant gydymą vaistiniu preparatu Rosuvastatin-ratiopharm ir gydymo metu pacientas turėtų laikytis įprastos cholesterolio koncentraciją mažinančios dietos. Rosuvastatin-ratiopharm dozė parenkama individualiai, atsižvelgiant į gydymo tikslą ir organizmo reakciją, naudojantis pripažintomis dabartinėmis rekomendacijomis.

Rosuvastatin-ratiopharm 10mg, 20 mg plėvele dengtas tabletes galima vartoti bet kuriuo paros laiku, su maistu arba be jo.

Hipercholesterolemijos gydymas

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos