Temos
Torasemid HEXAL
Vaistinis preparatas: Torasemid HEXAL
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Torasemid HEXAL 50 mg tabletės

Torasemid HEXAL 100 mg tabletės

Torasemid HEXAL 200 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Torasemid HEXAL 50 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 50 mg torasemido.

Torasemid HEXAL 100 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 100 mg torasemido.

Torasemid HEXAL 200 mg tabletės

Vienoje tabletėje yra 200 mg torasemido.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletės

Torasemid HEXAL 50 mg tabletės. Baltos arba beveik baltos, apvalios tabletės.

Torasemid HEXAL 100 mg tabletės. Baltos arba beveik baltos, apvalios tabletės su laužimo įranta.

Torasemid HEXAL 200 mg tabletės. Baltos arba beveik baltos, apvalios tabletės su kryžmine laužimo įranta.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Torasemid HEXAL 50 mg (100 mg arba 200) tabletės yra skirtos vartoti išlimtinai pacientams, kurių inkstų funkcija yra labai susilpnėjusi (kreatinino klirensas mažesnis negu 20 ml/min ir/ar kreatinino koncentracija kraujo serume didesnė negu 6 mg/100 ml):

Liekamosios diurezės palaikymas sunkaus inkstų funkcijos nepakankamumo atveju, net dializuojant, jeigu yra pakankamai didelė liekamoji diurezė (daugiau negu 200 ml per 24 val), ligoniams, kuriems yra edema, kūno ertmėse susikaupęs skystis ir/ar hipertenzija.

Pastaba

Torasemid HEXAL 50 mg (100 mg arba 200) tabletės yra vartojamos tik labai sutrikusios inkstų funkcijos atveju. Normalios inkstų funkcijos atveju jos netinka.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugę žmonės

Dozavimas individualus. Jis priklauso nuo inkstų pažeidimo laipsnio. Jei įprasta 20 mg dozė nesukelia reikiamos organizmo reakcijos, ją reikia didinti, t. y. gerti kartą per parą net 50 mg torasemido, ir, jei būtina, toliau dozę laipsniškai didinti iki didžiausios, t. y. 200 mg. Paros dozę reikia gerti iš karto, geriau pusryčių metu. Didžiausia paros dozė, tinkanti ilgalaikiam gydymui, yra 200 mg.

200 mg torasemido paros dozę galima vartoti tik tiems ligoniams, kuriems yra sunkus inkstų veiklos nepakankamumas (kreatinino klirensas mažesnis negu 20 ml/min. ir/arba kreatinino koncentracija kraujo serume didesnė negu 530 (mol/l). Gydymo metu per 24 valandas turi išsiskirti ne mažiau kaip 200 ml šlapimo.

Pagyvenę pacientai

Dozavimą keisti nebūtina.

Ligoniai, kurių nepakankama kepenų veikla

Ligoniams, sergantiems kepenų veiklos nepakankamumu, medikamento reikia vartoti atsargiai, kadangi kraujo plazmoje gali padidėti jo koncentracija (žr. 5.2 skyrių). Kadangi gydymo patirties nepakanka, tokiems pacientams bendrųjų dozavimo rekomendacijų pateikti neįmanoma.

Vaikai

Jaunesnių negu 12 metų vaikų gydymo torasemidu patirties nėra (žr. 4.4 skyrių).

Jei dozavimui šio stiprumo tabletės netinka, galima gydyti kito stiprumo šio medikamento preparatu.

Gydymo priežiūra

Jei medikamento vartojama ilgai, reikia reguliariai matuoti elektrolitų, ypač kalio, kiekį kraujo plazmoje.

4.3 Kontraindikacijos

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos