Temos
Trimetazidine Actavis
Vaistinis preparatas: Trimetazidine Actavis
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Trimetazidine Actavis 35 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 35 mg trimetazidino dihidrochlorido.

Pagalbinė medžiaga: kiekvienoje tabletėje yra 2,39 mmol natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė.

Tabletė yra balta arba balkšva, apvali, abipus išgaubta, dengta plėvele, abiejų pusių paviršius lygus, viename paviršiuje yra apertūra.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Krūtinės anginos priepuolių profilaktika, derinant su kitais vaistiniais preparatais.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Reikia gerti po vieną tabletę 2 kartus per parą, ryte ir vakare.

Trimetazidine Actavis saugumas ir veiksmingumas vaikams netirtas.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Trimetazidine Actavis medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Krūtinės anginos priepuoliui gydyti ir pradiniam nestabiliosios krūtinės anginos ar miokardo infarkto gydymui Trimetazidine Actavis netinka. Šiuo vaistiniu preparatu negalima gydyti prieš guldymą į ligoninę ir pirmosiomis paromis hospitalizavus.

Prasidėjus krūtinės anginos priepuoliui, reikia iš naujo ištirti širdies vainikines kraujagysles ir iš naujo nustatyti gydymą (vaistiniais preparatais, o prireikus ir revaskuliarizacija).

Kiekvienoje šio vaistinio preparato tabletėje yra 2,39 mmol natrio. Tai reikia turėti omenyje gydant pacientus, kurių dietoje kontroliuojamas natrio kiekis.

Atsargiai šiuo vaistiniu preparatu reikia gydyti pacientus, kurių inkstų klirensas sumažėjęs, kadangi jų organizme gali kauptis trimetazidino.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos su kitais vaistiniais preparatais nepastebėta. Trimetazidino galima vartoti kartu su heparinu, kalciparinu, vitamino K antagonistu, geriamaisiais lipidų kiekį kraujyje mažinančiais preparatais, acetilsalicilo rūgštimi, beta adrenoblokatoriais, kalcio kanalų blokatoriais bei širdį veikiančiais glikozidais.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Tyrimai su gyvūnais teratogeninio poveikio neparodė. Vis dėlto kadangi klinikinių duomenų nėra, apsigimimų rizikos atmesti negalima. Taigi saugumo sumetimais, nėščioms moterims skirti trimetazidino būtina vengti.

Žindymo laikotarpis

Gydymo Trimetazidine Actavis metu žindyti nerekomenduojama, kadangi nėra duomenų.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Trimetazidine Actavis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujamas poveikis, pastebėtas gydymo trimetazidino metu, išvardytas toliau. Jo dažnis apibūdinamas taip:

- labai dažni (( 1/10),

- dažni (nuo ( 1/100 iki ( 1/10),

- nedažni (nuo ( 1/1 000 iki ( 1/100),

- reti (nuo ( 1/10 000 iki ( 1/1 000),

- labai reti (( 1/10 000),

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos