Temos
Azimepha
Vaistinis preparatas: Azimepha
Puslapis: 4


Ciklosporinas: atliekant farmakokinetikos tyrimą su sveikais savanoriais, 3 dienas buvo vartojama po 500 mg per parą geriamojo azitromicino, o po to duodama vienkartinė 10 mg/kg dozė geriamojo ciklosporino. Ciklosporino Cmax ir AUC0-5 gerokai padidėjo. Todėl šiuos vaistus skirti vartoti kartu reikia atsargiai. Jeigu būtina šiuos vaistus vartoti kartu, reikia tikrinti ciklosporino koncentraciją ir atitinkamai tikslinti jo dozę.

Digoksinas: buvo pastebėta, kad kai kuriems pacientams tam tikri makrolidų grupės antibiotikai sumažino digoksino metabolizmą žarnyne. Todėl pacientams, gaunantiems azitromicino ir digoksino, gali padidėti digoksino kiekis.

Zidovudinas: 1000 mg vienkartinė dozė ir 1200 mg ar 600 mg dvigubos dozės neveikia zidovudino ar jo gliukuronido metabolito farmakokinetikos plazmoje. Tačiau azitromicinas padidina fosforilinto zidovudino, kliniškai aktyvaus metabolito, kiekį periferinio kraujo mononuklearinėse ląstelėse. Klinikinė tokio poveikio reikšmė nėra aiški, bet tai gali būti naudinga pacientams.

Didanozinas ar rifabutinas: kartu skiriant azitromiciną ir didanoziną ar rifabutiną, gali būti pakeistas kiekvieno vaisto kiekis plazmoje. Pacientams, vartojantiems azitromiciną ir rifabutiną kartu, pastebėta neutropenija.

Karbamazepinas: tiriant farmakokinetikos sąveiką su sveikais savanoriais, nepastebėtas karbamazepino ar jo aktyvaus metabolito kiekio plazmoje poveikis.

Cimetidinas: vienkartinė cimetidino dozė neturi poveikio azitromicino farmakokinetikai, jeigu skiriama vartoti 2 valandas prieš azitromiciną.

Flukonazolis: kartu vartojant vienkartinę 1200 mg azitromicino dozę, vienkartinės 800 mg flukonazolo dozės farmakokinetika nepakito. Bendra azitromicino ekspozicija ir pusinės eliminacijos laikas nepakito kartu vartojant flukonazolą, tačiau buvo pastebėtas klinikai nereikšmingas azitromicino Cmax sumažėjimas (18 %).

Metilprednizolonas: tiriant farmakokinetikos sąveiką su sveikais savanoriais, azitromicinas neturėjo reikšmingo poveikio metilprednizolono farmakokinetikai.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vartojimas nėštumo metu

Tyrimai su gyvūnais parodė, kad azitromicinas praeina per placentą, bet neatskleidė žalingo poveikio vaisiui. Nėra pakankamų ir gerai kontroliuojamų tyrimų su nėščiomis moterimis. Kadangi tyrimų su gyvūnais rezultatai ne visada tinka žmonėms, Azimepha nėštumo metu galima vartoti tik tada, jeigu tai yra būtina ir kai nėra kitų alternatyvų.

Vartojimas laktacijos metu

Duomenų apie azitromicino išsiskyrimą į motinos pieną nėra, todėl azitromicinu neturėtų būti gydomos žindančios moterys, nebent gydytojas mano, kad galima nauda pateisina galimą riziką kūdikiui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Azitromicinas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos